• Ресми сайт

  "А.Жұбанов

  атындағы Ақтөбе

  музыкалық колледжі" МКҚК

 • Бейімделу

  А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжі

  А.Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінде білім алушылар мен бірінші курс студенттерінің оқуға әлеуметтік-психологиялық бейімделу бағдарламасы

  Мазмұны

  1.Түсіндірме жазба

  2.Бағдарламаны іске асыру кезеңдері

  3. Білім алушылар мен  жаңа түскен студенттердің бейімделу моделі

  4.Бейімделу кезеңіне арналған іс-шаралар жоспары

  5. Күтілетін нәтижелер

  1.Түсіндірме жазба

  Ақтөбе музыкалық колледжінде педагогикалық үрдістің мақсаты мектеп бітірушінің жоғары тұлғалық жетістіктеріне, қоғам мен мемлекет үшін жетістіктерге қабілеттілігі мен дайындығын қамтамасыз ететін оқыту мен кәсіпке қатысты дүниетанымдық позициялары мен қондырғылары бар үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін жағдай жасау болып табылады. Сондықтан біздің педагогикалық ұжым үшін колледж студенттері мен студенттерінің бейімделуі үлкен маңызға ие.

  Бейімделу мәселесі әсіресе жоғары мектептің алғашқы курс студенттері үшін өзекті. Осы орайда, бейімделу процесінің табыстылығы үшін студенттердің жаңа оқу ортасының, яғни жоғары мектептің жаңа жағдайларын тез меңгеруі шарт. Оқу процесі кезінде, алғашқы курста студенттердің студенттік ұжымға ену процесі, ой еңбегін, күнделікті өмір тәртібін дұрыс жоспарлау және пайдалану, таңдаған мамандығының маңыздылығын түсіну, оптималды күн тәртібі қалыптасып, тұлғаның кәсіби маңызды сапалары қалыптаса бастайды

  Бейімделу адамның өзгермелі өмір сүру жағдайларына икемделу ретінде оның тіршілік әрекетінің түйінді сәті болып табылады. Ал керісінше дезодаптация ішкі жайсыздықты, шиеленісті, үрей сезімін сезінуде, өзін-өзі бағалау және өзіне сенімділік сезімін төмендетуде көрінеді, бұл адамның ортамен табысты өзара іс-қимыл, қарым-қатынас жасау мүмкіндігін шектейді және психикалық денсаулықтың бұзылуы болуына әкелуі мүмкін.

  Осылайша, жаңа жинақ студенттерінің бейімделу процесін қамтамасыз етуге қабілетті әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайларды жандандыру жолдарын іздеу қажеттілігі айқын болады. Бұл бағдарламаны құру қажеттілігі түсіндіріледі.

  Бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе музыкалық колледжінде тәрбие жұмысының мақсаты студенттерде азаматтықты, өзінің кәсіби дайындығына жауапкершілікті, еңбекқорлықты, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуді, қоршаған табиғатқа, Отанға, отбасына деген сүйіспеншілікті қалыптастыру, дене бітімі мен рухани дамыған, заманауи өмір жағдайына бейімделген, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті адамды қалыптастыру болып табылады.

  Бағдарламаның міндеттері:

  1. Оқу процесінің құрылымы, таңдалған кәсіп немесе мамандық, кәсіби құзыреттілік туралы түсінік қалыптастыру.
  2. Топтық бірлікті дамыту, ұжымда қолайлы психологиялық климат құру.
  3. Тиімді тұлғааралық өзара іс-қимыл дағдыларын дамыту, өзіне сенімді арттыру.
  4. Дене бітімі дамыған, салауатты өмір салтын жүргізетін, дене бітімінің жетілуі мен дамуына қабілетті тұлғаны қалыптастыру.
  5. Оқушылардың позитивті өзін-өзі бағалауын, шығармашылық қабілеттерін, рефлексия қабілетін дамыту.
  6. Командада жұмыс істеу дағдыларын дамыту, шешімдер қабылдау, жауапкершілікке үйрету.
  7. Бірінші курс студенттерінің жаңа білім беру ортасымен байланысты психологиялық және физикалық жайсыздықты алдын алу және шешу.

  Бағдарламаның бағыттары:

  1. Ағартушылық бағыт:

  – бірінші курс студенттері мен білім алушылармен тәрбие жұмысы бойынша топ кураторларына арналған ұйымдастыру шаралары;

  – бірінші курс студенттерінің психологиялық ерекшеліктері туралы оқытушылар мен кураторларды ақпараттандыру.

  2. Диагностикалық бағыт:

  – білім алушылар мен студенттердің жеке-психологиялық ерекшеліктерін, олардың мүдделерін, колледжге түсу себептерін, болашақ мамандық пен мамандыққа қарым-қатынасын зерттеу;

  -әлеуметтік-психологиялық бейімделу деңгейін зерттеу және дезадаптацияны анықтау бойынша іс-шаралар;

  – кәсіби бейімділікті анықтау, шығармашылық қабілеттерін зерттеу.

  3. Профилактикалық бағыт:

  -бірінші курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің табысты өтуіне бағытталған сынып сағаттары, психологиялық ойындар, топтық әңгімелер, тренингтер элементтерімен қарым-қатынас сағаттары түріндегі іс-шаралар;

  – таңдаған мамандығы мен мамандығына тұрақты қызығушылықты қалыптастыру бойынша бірінші курс студенттерімен тәрбие және оқудан тыс жұмысты ұйымдастыру;

  -бірінші курс студенттерінің бейімделуі кезеңінде жүйке-психикалық күйзеліс жағдайы мен жағдайларын болдырмау бойынша іс-шаралар.

  4. Түзету-дамыту бағыты:

  -бірінші курс студенттері мен білім алушылардың әлеуметтік-психологиялық бейімделуі үрдісінің бұзылуы кезінде психокоррекциялық жұмысты ұйымдастыру.

  Бағдарламаны орындаушылар:

  Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары

  Педагог-психолог

  Әлеуметтік педагог

  Әдіскер

  Топ кураторлары

  Оқытушылар

  Медициналық қызметкер

  Студенттік жатақхана коменданты

  Жатақхана тәрбиешілері

  2. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері

  Бағдарламаны іске асыру бойынша жұмыс колледжде студенттерді оқытудың бірінші жылына арналған және 3 кезеңде жүзеге асырылады.

  Мерзімі Міндеттері
  I кезең Қыркүйек-қазан   – Білім алушылар мен жаңа қабылдау студенттерінің соматикалық, психологиялық және әлеуметтік мәртебесін бағалау, оларды колледждегі оқу іс-әрекетінің жағдайы, ұйымдастырылуы мен мазмұны туралы хабардар ету. – Бұрынғы талапкерлердің жаңа білім беру-тәрбие ортасына кіруіне әлеуметтік-психологиялық қолдау көрсету.
  IІ кезең Қараша-желтоқсан – Білім алушылар мен студенттердің жаңа білім беру жағдайларына бейімделуінің негізгі мәселелерін анықтау және оларды шешу жолдарын көрсету. – Орын алған қайшылықтарды жою тәсілдерін анықтау. – Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыруға түзетулер енгізу.
  IІІ кезең Қаңтар-маусым – Білім беру-тәрбие үдерісінде проблемалық жағдайларды болдырмау мақсатында топ кураторларының семинарларын, педагогтардың жеке және топтық кеңестерін өткізу үшін алынған ақпаратты пайдалану – Ұйымшыл студенттік ұжымдарды қалыптастыру және дезадаптацияланған студенттерге көмек көрсету үшін білім алушылармен және студенттермен түзету-ағарту жұмыстарын ұйымдастыру. Жаңа ортада оқуға бейімделмеген білім алушылар мен студенттердің ата-аналарына кеңес беру және ағарту жүргізу.

  3. Білім алушылар мен  жаңа түскен студенттердің бейімделу моделі

  Міндеттері Шешу жолдары Жауаптылар
  Психологиялық бейімделу
  1.Студенттерге өз жеке басының ерекшелігін ашуға көмектесу. 2. Өзін-өзі тану және өзін-өзі бағалау қажеттілігін тәрбиелеу. 3. Білім алушылар мен студенттердің денсаулық жағдайын, олардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау. 1. Психодиагностика: сауалнама, тесттер; әңгімелесу, іскерлік ойындар. 2. Әр түрлі пәндерді игерудің ұтымды тәсілдерімен танысу. 3. Білім алушылармен және студенттермен жеке жұмыс: – жеке қиындықтарды талқылау; – уақытша сәтсіздікке оң көзқарас қалыптастыру Әлеуметтік-психологиялық қызмет Топ кураторлары
  Әлеуметтік бейімделу
  1. Құқықтық мәдениет деңгейін анықтау, білім беру мекемесінің нормативтік-құқықтық құжаттарымен таныстыру. 2. ҚТ бойынша кіріспе нұсқама өткізу. 3. Білім алушылар мен студенттерде жалпы оқу шеберлігі мен дағдыларының қалыптасу дәрежесін анықтау. Білім алушылар мен студенттердің оқу жүктемесіне бейімделу деңгейін анықтау. 5. Бірінші курс студенттеріне бейімделу ерекшеліктерін және әр педагогтың білім алушылар мен студенттер тобына бейімделу ерекшеліктерін зерттеу мақсатында пән оқытушылармен өзара іс-қимыл жасау. Білім беру мекемелері мен жатақханаларда оңтайлы санитарлық-гигиеналық жағдайлардың сақталуын қамтамасыз ету. 7. Білім алушылар мен студенттердің салауатты өмір салтын жүргізу қажеттілігіне санасын қалыптастыруға ықпал ету. 1. Білім беру мекемесінің Жарғысымен, ішкі тәртіп ережелерімен, жатақханада тұру ережелерімен және т. б. танысу. 2. Сауалнама, әңгімелесу, бақылау, тесттер, әлеуметтік сұрақтар. 3. Сабақ кестесін оқу, сабақтан тыс уақытта білім алушылар мен студенттердің жұмыспен қамтылу дәрежесін анықтау. 4. Белсендіру процесін өз бетімен дайындалуға сабаққа. Ата-аналармен жеке кеңестер, топтық ата-аналар жиналысын өткізу. 6. Күнделікті және толық тазалаудың орындалу сапасын тексеру. 7. Дұрыс тамақтануды ұйымдастыру. Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Әлеуметтік-психологиялық қызмет Топ кураторлары Оқытушылар Медициналық қызметкер Ата-аналар Студенттік кеңес
  Педагогикалық адаптация
  1. Құқықтық мәдениет деңгейін анықтау, білім беру мекемесінің нормативтік-құқықтық құжаттарымен таныстыру. 2. ҚТ бойынша кіріспе нұсқама өткізу. 3. Білім алушылар мен студенттерде жалпы оқу шеберлігі мен дағдыларының қалыптасу дәрежесін анықтау. Білім алушылар мен студенттердің оқу жүктемесіне бейімделу деңгейін анықтау. 5. Бірінші курс студенттеріне бейімделу ерекшеліктерін және әр педагогтың білім алушылар мен студенттер тобына бейімделу ерекшеліктерін зерделеу мақсатында пән оқытушылармен өзара іс-қимыл жасау Білім беру мекемелері мен жатақханаларда оңтайлы санитарлық-гигиеналық жағдайлардың сақталуын қамтамасыз ету. 7. Білім алушылар мен студенттердің салауатты өмір салтын жүргізу қажеттілігіне санасын қалыптастыруға ықпал ету. 1. Білім беру мекемесінің Жарғысымен, ішкі тәртіп Ережелерімен, жатақханада тұру ережелерімен және т. б. танысу. 2. Сауалнама, әңгімелесу, бақылау, тесттер, әлеуметтік сұрақтар. 3. Сабақ кестесін оқу, сабақтан тыс уақытта білім алушылар мен студенттердің жұмыспен қамтылу дәрежесін анықтау. 4. Белсендіру процесін өз бетімен дайындалуға сабаққа. 5. Ата-аналармен жеке кеңестер, топтық ата-аналар жиналысын өткізу. 6. Күнделікті және толық тазалаудың орындалу сапасын тексеру. 7. Дұрыс тамақтануды ұйымдастыру. Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Әлеуметтік-психологиялық қызмет Топ кураторлары Оқытушылар Медициналық қызметкер Ата-аналар Студенттік кеңес
  Кәсіби бейімделу
  Кәсіби өзін-өзі айқындауды дамытуға ықпал ету, бәсекеге қабілетті білікті жұмысшы мен маманның сапасын қалыптастыру.   Кездесу. 2. “Мамандық апталығы” аясында іс-шаралар өткізу. 3. Кәсіби шеберлік байқаулары. 4. Сауалнама, әлеуметтік сауалнама, әңгімелесу. Директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Әлеуметтік-психологиялық қызмет Топ кураторлары Оқытушылар Медициналық қызметкер Ата-аналар

  4. Бейімделу кезеңіне арналған іс-шаралар жоспары

  Жұмыстың мазмұны Мерзімі Жауаптылар Аналитикалық-диагностикалық бағыт 1.Білім алушылар мен студенттердің жеке істерін оқу. 2.Әлеуметтік паспорттар құру. 3.”Танысайық”рөлдік ойыны. 4.Интернаттан кейінгі сүйемелдеу бойынша өтетін жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен жеке жұмыс жоспарын жасау қырқүйек Топ кураторлары Әлеуметтік педагог 1.Бірінші курс студенттерінің социологиялық сұрағы. 2.Студенттердің шығармашылық қызығушылықтарын анықтау бойынша сауалнама жүргізу Қазан-қараша Педагог психолог Топ кураторлары 1.Қысқы сессия нәтижесімен қанағаттану деңгейін анықтау бойынша студенттерді тестілеу ақпан Педагог психолог Топ кураторлары 1.Колледждегі бірінші курс студенттерінің бейімделуін қорытынды зерттеу Наурыз-сәуір Педагог психолог Топ кураторлары Тәрбие жұмысын ұйымдастыру Оқу пәндерінің ерекшелігіне әлеуметтік-психологиялық бейімделудің ерекшеліктерін зерттеу мақсатында пән мұғалімдерімен қарым-қатынас жасау: * үй тапсырмасының көлемін талдау; * сабақ кестесін оқу; * сабаққа қатысу; * бақылау жұмыстарының кесіндісін талдау. Жыл бойы Топ кураторлары Директордың ОІЖ жөніндегі орынбасары әдіскер 1.Студенттерді секциялар, техникум үйірмелері қызметіне тарту. 2. Рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру және дамыту. 3. Бірінші курс студенттерінің құқықтық білімін қалыптастыру. 4. Азамат, өз Отанының патриотын тәрбиелеу. 5. Эстетикалық құндылықтарды қалыптастыру. 7. Еңбек дағдыларын үйрету. 8. Техникумның қоғамдық өміріне, спорттық эстафеталарға, волейбол, баскетбол турнирлеріне қатысу. 9.Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың қамқоршылық және қорғаншылық органдары өкілімен жиналысы Жыл бойы Топ кураторлары Директордың ОІЖ жөніндегі орынбасары әдіскер Ата-аналармен жұмыс 1.Ата-аналар жиналысы (топтық, жалпы колледждік). 2. Жеке кеңестер. Топ кураторлары Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары Әлеуметтік педагог Студенттер жатақханада тұрудың жаңа тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларына бейімделу бойынша ұйымдастыру іс-шаралары 1.Студенттік жатақханаға орналастыру. 2.Жатақханада тұру ережелері мен нормаларымен танысу. 3.Жатақханада тұру ережелерінің сақталуын бақылау. 4. жатақханада тұратын балалармен жиналыс Үздік бөлме сайысы Қыркүйек қазан Жыл бойы Директордың ОТЖ жөніндегі орынбасары Жатақхана тәрбиешілері Жатақхана коменданты Әлеуметтік педагог

  5. Күтілетін нәтижелер

  1. Бірыңғай бейімдеу ортасын құру.

  2. Әлеуметтік-психологиялық бейімделудің мақсатты басқару процесіне барлық бірінші курс студенттерін қосу.

  3. Бірінші курс студенттерінің оқытудың бірінші айларымен байланысты қиындықтарды сезінуі, эмоциялық дағдарысты жеңе білуі.

  4. Жасалған кәсіби таңдаудың дұрыстығын ұғыну, таңдаған мамандығын сүйе білу.

  5. Контингенттің сақталуы.

  Қосымша 1

  Рөлдік ойын ” танысайық»

  1. Студенттерді топта таныстыру-студенттерді бір-бірімен таныстыру, мамандық таңдаудың жолдары мен уәждерін бір мезгілде өз пікірін білдіру.

  1.1.Тегі, аты, қандай мектепті бітірген, мамандықты таңдаған кезде, мамандықты таңдауға не әсер етті, неге осы мамандық пен оқу орнын таңдаған, қандай қызығушылықтар, қабілеттер мен таланттарды өзіңізде атап өтуге болады.

  1.2. Куратор ойын қатысушыларына таныстырады, “сіздің әрқайсыңыз бір-бірін көбірек білгісі келетінін елестетіңіз және мен біздің таныстығымыздың барлық қатысушылары өздерін дәстүрлі емес түрде таныстыруды ұсынамын.  Мысалы: “Менің атым Қымбат. Мен балмұздақты жақсы көремін”.

  1.3. Тапсырма: тренингтік команданың әрбір қатысушысы 5 минут ішінде жолдастарына өз атын ұсынуға дайындалуда. Ол оны әдеттегі жолмен атамайды. Және басқа таңбалармен немесе басқа қауымдастықтар арқылы өз атын атау, салу, белгілеу керек. Ойыншылардың әрқайсысы тек қана үш зат (боялған немесе кез келген басқа) пайдалануға құқылы. Топ осыдан кейін оның атын атауға тырысады.

  1. Тапсырма «Сөйлемді аяқта»

  Колледждегі менің оқуым бұл – …                                   

             Колледж мен үшін …

  Мен болашақта …

  Менің таңдаған мамандығым бұл – …

  Осылайша, студенттердің университеттегі оқуы, таңдаған мамандығы, талғамдары туралы мәлімет алып, анализдеу

  • Студенттік топтың ұйымшылдығын арттыруға арналған жаттығулар

  «Мұнара»

  Бұл жаттығу үшін студенттер 5-6 адамнан тұратын бірнеше топқа бөлінеді. Әр топқа 6 парақ қағаз, желім, қайшы беріледу. Ендігі топтардың мақсаты – берілген материалдарды пайдаланып биік мұнара құрастыру.   Жаттығуға  соңғы топ жұмысын аяқтағанша уақыт беріледі.  

    Соңында топтардың жасаған жұмыстары бойынша талдау жүргізіліп, студенттер өз пікірлерімен бөліседі. Жаттығу барысында топтағы лидерлік қасеттері бар студенттерді, қарым-қатынас жасау дағдыларын, ұйымшылдығын, жалпы ахуалды анықтауға болады.

  «Ұжымдық сурет»

  Жаттығу үшін студенттер бірнеше топқа бөлінеді, әр топта 3-4 адам болуы шарт. Әр командаға ақ парақ, бояу құралдары беріліп, кез келген еркін тақырыпқа ұжымдық сурет салуға беріледі. Тақырыпты ұжым ақылдаса отырып, өздері таңдайды. Топтың әрбір мүшесі сурет салу барысында тек бір элементін ғана кезекпен салу керек.  

   Ұжымдық суреттер аяқталғаннан кейін әрбір топқа өз жұмыстары бойынша пікірлерін білдіру қажет. Әдетте, бұл жаттығу арқылы студенттердің  өзара қарым-қатынас жасау дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін анықтауға болады.  

  «Елсіз арал»

   Бұл жаттығуда қатысушыларды 8-12 адамнан 3 командаға бөлу қажет. Әр командаға А4 форматының 1-2 парағын үлестіріңіз. Міндет осылай естілуі керек “сіз командамен толмас аралға кіргенін елестетіп көріңізші, сіз өмір сүре алмайсыз, сондықтан да сіз толмас Аралдың кодексін – аралда тұрудың негізгі ережелерін ойлап табуыңыз керек”. Бұл тапсырманы студенттерге 20-25 минут беру керек. Одан әрі әр команда өз кодексін таныстырады. Осыдан кейін әрбір кодексті талқылау жүргізіледі және барлық ең қолайлы ережелерді жиынтықтайтын бір – біріне шығу керек.

  Осы психологиялық жаттығулар мен ойындарды өткізу тиімділігінің өлшемі екі көрсеткіш болып табылады: студенттің топтың нормалары мен құндылықтарын бөлу; топтағы жоғары (студенттің қанағаттандыратын) мәртебе. Дәл осы көрсеткіштерге, сайып келгенде, ұсынымдық жаттығулар бағдарланды.

  Бірінші курс студенттерінің әлеуметтік сауалнамасы (қыркүйек айының басы)

  Сіз біздің сұрақтарымызға жауап беріп, таңдаған жауап нұсқаларын кез-келген белгімен белгілеп, қажет болған жерде жеке ережелерді атап қойыңыз. Әр сұраққа бірнеше жауап болуы мүмкін.

  1.Сіз  қай мектепті аяқтадыңыз:

  а) Жалпы білім беретін орта;

  б) техникалық  лицей, техникум (астын сызу));

  в) тілдік, музыкалық, гуманитарлық арнайы мектеп (астын сызу);

  г) оқу орнының басқа түрі (атаңыз).

  2. Сіз өз таңдау  АМК жасадыныз:

  а) шақыру бойынша ;

  б) ата-аналардың талап етуі бойынша (немесе кеңес бойынша);

  в) отбасылық дәстүрлер бойынша;

  г) достармен ынтымақтастық;

  д) басқа себептер (көрсету))

  3. Сіз АМК туралы ақпаратты қайдан алдыңыз:

  а) жарнамадан;

  б) ата-анасынан, туыстарынан немесе таныстарынан;

   в) жолдастардан, АМК студенттерінен ;

  г) өз құрдастарынан;

  д) басқа көздерден (көрсету керек).

  Сіздің сауалнамалық мәліметтеріңіз:

  Топ студенті________________________________________

  Аты-жөні___________________________________________

  Күні ____ ай __________ туған жылы ________

  1. Телефон: ___________;
  2.  Ұялы телефон:_____________________________________________
  3. Сіз оқыған мектеп _____________________________
  4. Сіздің қызығушылығыңыз: ______________________________________

  Толтырылған күні «__» _______________ 20__ж. 

  Бірінші курс студенттерінің сауалнамасы

  Сіздердің шығармашылық қызығушылықтарыңызды анықтайтын сауалнамаға қатысуларыңызды сұраймыз. Сіз таңдаған жауап нұсқаларын кез келген белгімен белгілеп, қажет болған жерде жеке ережелерді атап қойыңыз. Әр сұраққа бірнеше жауап болуы мүмкін.

  3. Сіздің шығармашылық қызығушылығыңыз қандай:

  а) театр

  б) би

  в) ән айту (жеке, хор, ансамбльде)

  г) сурет салу

  д) басқа

  4. Әдеби, музыкалық, поэтикалық шығармашылықта не жақын?

  а) өз шығармашылығы;

  б) көркем оқу;

  в) сурет салу.

  5. Сіз қандай үйірмелерде айналыстыңыз?

  а) театр;

  б) музыкалық;

  в) би.

  6. Сіз ұйымдастырушылар тобында жұмыс істегіңіз келе ме?

  а) конкурстар (қандай?);

  б) кештер (қандай?);

  в) би кеші.

  7. Сіз  не жинаумен айналысасыз ба?

  а) маркалар;

  б) суреттер;

  в) өзге

  8. Сіз музыканы үйрендіңіз бе?

  а) иә (музыкалық аспапты көрсетіңіз) ________________________________________;

  б) жоқ.

  9.Сіз музыкалық оқу орнын бітірдіңіз бе?

  а) музыка мектебі

  б) музыкалық училище

  в) жоқ

  10. Сіз Орындаушының сыйлығына ие боласыз ба?

  а) иә

  б) жоқ

  Ақпан айына бірінші курс студенттері үшін сауалнама

  Сіз біздің сұрақтарымызға жауап беріп, таңдаған жауап нұсқаларын кез келген белгімен белгілеп, қажет болған жерде жеке ережелерді атап қойыңыз. Әр сұраққа бірнеше жауап болуы мүмкін.

  1. Өткен сессиядағы сіздің бағалауыңыз:

  а) өте қиын өтті, нәтижесі қанағаттанарлықсыз;

  б) қиын өтті, бірақ нәтижелері риза;

  в) қиыншылықсыз өтті, нәтижелері жақсы;

  г )жеңіл өтті, нәтижелері төмен;

  д) барлық емтихандар сессияға тапсырылмаған.

  2. Өткен сессияда қандай жағдайлар жақсы нәтижелерге қол жеткізуге кедергі болды:

  а) ештеңе кедергі келтірмеді, нәтижелер менің деңгейіме сәйкес келеді;

  б) ауру, ең қолайсыз кезеңде мазасыздық;

  в) отбасы жағдайы, ата-аналармен күрделі қарым-қатынас, отбасына материалдық көмек көрсету қажеттілігі кедергі жасады (астын сызу);

  г) өз бастамасы бойынша жұмыс істеді, тәуелсіз, қамтамасыз етілген;

  д) оқудағы өз еңбегін ұйымдастыра алмады;

  е) басқа әуестікке, достарға, демалысқа, көңіл көтеруге көп уақыт жұмсады

  3. Қысқы демалысты қалай өткіздіңіз:

  а) сессия бойынша қарызды тапсыру, демалу мүмкін емес;

  б) жұмыс істеді (қажеттілігіне қарай, өз тілегі бойынша);

  в) туған-туыстарына кетіп;

  г) демалыс үйінде, пансионатта жолдама бойынша демалды (астын сызыңыз).

  4. Кезекті семестрдің басында сіздің көңіл күйіңіз:

  а) оқуды жалғастыруға дайын;

  б) тыныш; бәрі сіздің деңгейде болады сенімді;

  в) ренжіген, себебі өткен сессия оқудағы проблемалар бар екенін көрсетті;

  г) қысылған, келесі семестр жақсы қалыптасатынына сенімді емес;

  д) оқуды тоқтату туралы шешім қабылдауға дайын, өйткені мұндай жағдайды әлі күнге дейін мағынасыз және азғана уақытқа созуға.

  5. Оқудағы қиындықтарды жеңуде көмекшілеріңізбен кімді көресіз:

  а) тек өзіне үміттенесіз;

  б) ата-аналарға үміттенесіз;

  в) оқу жолдастары;

  г) топ кураторы;

  д) басқа адамдар.

  6. Сіздің оқытушылармен қарым-қатынасыңыз:

  а) жақсы, өзара мейірімді;

  б) оқытушы сізді түсінбейді деп ойлайсыз;

  в) жеке оқытушылармен жағымды  қарым-қатынаста.

  7.Өткен семестр қорытындысы бойынша сіздің сүйікті оқытушыларыңызды атаңыз:

  8.Сіз кейбір сәтсіздіктерді, сабақтарды жүргізу, сынақтар мен емтихандарды қабылдау бойынша, студенттерге қатысты ескертулер айтқыңыз келетін оқытушылардың қайсысы:

  9. Сіз өзіңіз үшін алдын ала қорытынды жасадыңыз:

  а) сізге колледж ұнайды, мұнда қалғыңыз келеді, оқуды жалғастырғыңыз келеді;

  б) бірінші мүмкіндік кезінде басқа техникумға өтуге дайын;

  в) оқуды мүлдем тастауы мүмкін, себебі;

  г) басқа тұжырымдар)

  Анкетаны толтырылған күні  «___» _______________ 20__ж.

  Тобы: ________________________

  Аты-жөні_________________________________

   Бірінші курс студенттерінің бейімделу деңгейін анықтаудың қорытынды сауалнамасы

  1. Студенттік өмірге үйрену қиын болды ма?
  Құрылымы Жауабы
  1 иә, бейімделу процесі қиын және ұзақ болды  
  2 жоқ, бейімделу процесі қиын болған жоқ  
  3 ешқандай бейімделу қажет емес, бірден өзімді  студент сезіндім  
  4 Жауап беруге қиналамын  

  1. Студенттік өмірге жалпы қанағаттанушылық қандай?

  Құрылымы Жауабы
  1 толық қанағаттандырады  
  2 толық қанағаттандырылмайды  
  3 жауап беруге қиналамын  
  1. Студенттік өмірдің әр түрлі қырларына қанағаттануыңыз қандай?
  Құрылымы Иә Жоқ Кейде
  1 оқу пәндерінің жиынтығы және мазмұны      
  2 оқу процесін ұйымдастыруға      
  3 Қысқы сесияның қорытындысына      
  4 Білім берудің сапасына      
  5 Оқу әдістемелік құралдардың қамтамасыз етілуі      
  6 аудиториялардың техникалық жабдықталуымен      
  7 Оқытушыларымен қарым қатынасы      
  8 Топпен қарым қатынасы      
  9 Филиалдағы тұрмыстық жағдайлармен      
  10 Жатақханадағы тұрмыстық жағдайларымен      
  11 Филиалдағы тамақтану жағдайы      
  12 бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру      
  13 Спротпен айналысуға мүмкіндігі      
  14 көркем шығармашылыққа арналған      

  Анкета № 1

  1 курс білім алушыларының топ кураторларына арналған

  1. Сізге мектептегі білім бағдарламасы мен колледждегі білім беру жүйесінен өзгешілігі бар екені белгілі. Сіздің ойыңызша, 1 курс білім алушылары бұл өзгерістерге дағдылана алады ма?_________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Жаңа білім беру бағдарламасына өту кезеңінде білім алушыларда қандай қиыншылықтарға тап    болады?____________________________________________________________
  3. Кейбір білім алушыларда колледждің оқыту процесіне дағдылана алмайды, сіздің пікірінше, оған қандай себеп болуы мүмкін________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  4. Ұжым ретінде қай уақытта топ бейімделеді? _____________________________________
  5. Білім алушыларда оқу ұжымына бейімделу процесінде қандай қиындықтар болуы мүмкін? ___________________________________________________________________
  6. Басқа қаладан келген білім алушыларда қиындықтар болуы мүмкін бе? Қандай?__________________________________________________________________________________________________________________________________
  7. Олар қандай көмекке мұқтаж?_________________________________________________

  1 курс білім алушыларының колледжге бейімделуіне көмектесу үшін қандай іс-шараларды жүзеге асыруға болады? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Дизайн и разработка Медиа-агентства "АктобеИНФО"